كلینیك واریس (Varicose clinic)

كلینیك واریس (Varicose clinic)

لیزر،درمان جدید برای مشكل واریس:


لیزر داخل وریدی(EVLT)


لیزر سطحی جهت درمان Spider


اسكلروتراپی تحت هدایت داپلر


سیاهرگها،رگهایی هستندكه وظیفه بازگرداندن خون از اندامها به قلب دارند.


سیاهرگهای پا دو نوع هستند: سطحی و عمقی. چنانچه دریچه های لانه كبوتری سیاهرگهای سطحی خراب شده و بازگشت خون از طریق این سیاهرگهای گشادشده بدرستی انجام نشود،بتدریج این سیاهرگها برجسته وپیچ و خم دار شده و باعث افزایش قطر و ظاهر نامناسب اندام می شود. به این حالت، واریس گفته می شود. این بیماری نسبتا" شایع بوده و موجب بروز درد و ناراحتی در پا و در موارد بسیار شدید زخمهای مزمن و اختلال در فعالیتهای روزمره می شود.


پاسخ به سوالات شایع شما :


 


لیزر یا RF چگونه عمل می كند ؟


 پرتو لیزر یا امواج رادیویی به دیواره سیاهرگها ی گشاد تابیده موجب جمع شدن دیواره های سیاهرگ رو یهم می شود.


آیا بسته شدن سیاهرگها مشكل ساز خواهد بود؟


خیر بعد از درمان خون بجای این سیاهرگها از طریق سیاهرگهای سطحی و دیگر سیاهرگها ی عمقی پا جریان می یابد . در این روش فقط وریدهای نا سالم بسته می شود.


 


من قبلا مطالبی در خصوص استفاده های  لیزر و RF در پزشكی شنیده ام و لی در مورد ایمن بودن ان مطمئن نیستم آیا این روش عارضه عمده  ای دارد ؟


 خیر بطور ساده لیزر یك اشعه بسیار متمركز  از جنس نور معمولیو ار اف نیز امواج رادیویی می باشد كه كارایی و ایمنی لیزر و ار اف طی سالهای متمادی در بخشهای مختلف به اثبات رسیده و كاملا بی خطر می باشد


 


آیا قبل از درمان امادگی خاصی لازم است ؟


فقط لازم است موهای زائد پا تراشیده شود.


 


تا چه مدت پس از درمان باید استراحت كنم و چه موقع قادر به بازگشتن به فعالیتهای روزمره هستم؟


استراحت خاصی بعد از درمان لازم نیست تا یكهفته بانداژ خواهید داشت. از یك ساعت بعد از درمان میتوانید با پای خود حركت كنید و به فعالیتهای عادی و روزمره خود بازگردید .


 


چه مدت بعد از درمان نتایج قابل مشاهده است؟


ممكن است پس از درمان تورم مختصری در محل وجود داشته باشد كه از بین خواهد رفت و نتایج درمان را میتوان ظرف مدت 1تا 2 هفته مشاهده كرد.


 


چند درصد بیماران با این روش بهبود پیدا میكنند؟


با این  روش در 97 % موارد بهبود در جلسه اول ایجاد می شود و درموارد عدم پاسخ امكان تكرار روش و بهبود 100%  می باشد.


 


مویرگهای سطحی و عنكبوتی


مویرگهای كوچكی می باشند كه به صورت پراكنده در سطح پوست براحتی دیده می شود. بروز این نوع مویرگها از جمله مشكلاتی است كه اغلب خانمها با ان مواجه می باشند .نمایان شدن مویرگهای كوچك سطحی در پاها از نظر زیبایی مناسب نیستند ، اما معمولا خطرب برای بیمار در برندارد . ممكن است این سیاهرگها بعلت این بیماری پوستی و تغییرات هورمونی و حتی قرار گرفتن در معرض تابش نور افتاب


 


 


واریس چیست؟


 


سیاهرگها ، رگهایی هستند كه وظیفه بازگرداندن خون از اندامها به قلب را به عهده دارند .


 


 


 


 


 


 


 


 


 


سیاهرگها ی دو نوعند : سطحی و عمقی . چنانچه دریچه های لانه كبوتری سیاهرگها ی سطحی خراب شده و بازگشت خون از طریق سیاهرگها گشاد شده بدرستی انجام نشود > بتدریج این سیاهرگها برجسته و پیچ و خم دار شده و باعث افزایش قطر نامناسب اندام میشود . به این حالت واریس گفته میشود .


 


واریس چه علائمی را ایجاد می كند؟


این بیماری نسبتا شایع بوده و موجب ایجاد رگهای برجسته ،احساس سنگینی وخستگی در پا ، ورم پا ، تغییرات رنگ پوست ، درد خفیف و در موارد پیشرفته ایجادد زخم در پا میشود


 


چه عواملی در ایجاد واریس موثر می باشد؟


سن ، جنسیت، سابقه فامیلی ( ارٍث) حاملگی ، چاقی ، ایستادن یا نشستن ثابت برای مدت طولانی


 


برای درمان واریس چه باید كرد؟


پیش از این مرسوم ترین روش درمان ، جراحی بوده كه نیازمند بیهوشی و بستری است و مشكلات خاص خود را به همراه دارد . در حال روشهای جدیدتری جایگزین جراحی شده است.


 


آیا راه حل بهتری وجود دارد ؟


لیزر و RF


در این روش بصورت سرپایی و بدون بیهوشی صورت می گیرد .


فیبر نازك و قابل انعطاف لیزر یا ار اف از طریق یك سوراخ كوچك روی پوست وارد سیاهرگ نموده و در حین تابش لیزر یا امواج ار اف آنرا از سیاهرگ خارج می كنند . به این ترتیب رگ معیوب در زمان كوتاهی بسته شده و واریس بهبود می یابد. درمان با لیزر و اراف مزیتهای بسیاری در مقایسه با درمان با جراحی دارد.


 


درمان واریس به روش جراحی نیازمند :


1- آماده سازیها ی قابل توجهی می باشد.


2- بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی


3- برش بیشتری می خواهد


4- نیازمند بستری و استراحت بعد از عمل به مدت چند روز


5- درد بعد از عمل


 


 اما درمان واریس به روش لیزر یا RF نیازمند آمادگی خاصی نمی باشد:


1- امادگی قبلی نمی خواهد


2- بی حسی موضعی می باشد


3-فقط یك سوراخ كوچك كافیست  كه حتی بعد از درمان اثری بر جای نخواهد ماند


4- یك ساعت بعد از اتمام كار بیمار با پای خود  ازكلینیك خارج می گردد.


5- بسیاری از موارد  بعد از درمان بدون درد


 


پاسخ به سوالات شما:


*لیزر یا RF چگونه عمل می كند؟


پرتو بیزر یا امواح رادیویی به دیواره سیاهرگهای گشاد شده تابیده موجب جمع شدن دیواره های سیاهرگ روی هم می شود.


* آیا بسته شدن سیاهرگها مشكل ساز خواهد شد؟


خیر . بعد از درمان خون به جای این سیاهرگها از طریق سیاهرگهای سطحی و دیگر سیاهرگهای عمقی پا جریان می یابند. در این روش فقط وریدهای ناسالم بسته می شوند.


 *من قبلا مطالبی در خصوص استفاده های لیزر و RF در پزشكی شنیده ام ولی در مورد ایمن بودن آنها مطمئن نیستم. آیا این روش عارضه عمده ای دارد؟


خیر، بطور ساده لیزر یك اشعه بسیار متمركز از جنس نور معمولی و RF نیز امواج رادیویی می باشد كه كارایی ئ ایمنی لیزر و RF طی سالهای متمادی در بخشهای مختلف به اثبات رسیده است و كاملا بی خطر می باشد.


*آیا قبل از درمان آمادگی خاصی لازم است؟


فقط لازم است موهای زائد پا تراشیده شود.


 * تا جه مدت پس از درمان باید استراحت كنم و چه موقع قادر به بازگشتن به فعالیتهای روزمره هستم؟


استراحت خاصی بعد از درمان لازم نیست. تا یك هفته بانداژ خواهید داشت. از یك ساعت بعد از درمان می توانید با پای خود حركت كنید و به فعالیتهای عادی و روزمره خود باز گردید.


*چه مدت بعد از درمان نتایج قابل مشاهده است؟


ممكن است پس از درمان تورم مختصری در محل وجود داشته باشد كه از بین خواهد رفت ونتایج درمان را می توان ظرف مدت 1 تا 2 هفته مشاهده نمود.


*چند درصد از بیماران با این روش بهبود پیدا می كنند؟


با این روش در 97% موارد بهبود در جلسه اول ایجاد می شود و در موارد عدم پاسخ امكان تكرار روش و بهبود 100% می باشد.


 


مویرگهای سطحی و عنكبوتی (spider veins)


مویرگهای كوچكی می باشند كه بصورت پراكنده در سطح پوست براحتی دیده می شود. بروز این نوع مویرگها از جمله مشكلاتی است كه خانمها اغلب با آن مواجه هستند. نمایان شدن مویرگهای سطحی در پاها از نظر زیبایی مناسب نیستند،  اما معمولا خطری برای بیمار در بر ندارد. ممكن است این سیاهرگها بعلت بیماری پوستی و تغییرات هورمونی و حتی قرار گرفتن در معرض تابش نور آفتاب ایجاد شود و گاهی ممكن است نمایانگر نارسایی وریدهای عمقی باشد.


 


میكرو اسكلروتراپی چیست؟ (Microsclerotherapy)


روش درمانی مناسب برای مویرگهای سطحی فرایند مواد اسكلروزان با سوزن های بسیار نازك در این شبكه  های مویرگی می باشد كه معمولا در چند جلسه انجام خواهد شد.


*آیا عوارضی هم دارد؟


میكرواسكلروتراپی  می تواند موجب تغییر رنگ مختصر در شبكه مویرگی بصورت رنگ قهوه ای شود.


* آیا امكان عود مجدد وجود دارد؟


بله، امكان عود مجدد وجود داشته كه مجددا با همین روش درمان میگردد.


 


فوم اسكلروتراپی تحت هدایت داپلر ( Foam Sclerotherapy )


سیاهرگهایی كه دارای قطر بیش از 5/1 میلیمتر باشند، با تابش نور لیزر قابل درمان نمی باشند. در این موارد با استفاده از داروهای مخصوص كه با سوزنهای بسیار ظریف با هدایت داپلر بداخل آنها تزریق می شوند این سیاهرگها از بین می روند. معمولا بعد از تزریق دارو به داخل سیاهرگ محل تزریق به مدت 3روز با باند كشی بسته می شود. تغییر رنگ مختصری كه در محل تزریق در برخی از موارد دیده می شود معمولا ظرف 3 تا 6 ماه از بین می رود.


 


 


 


 


پرسش و پاسخ

لیزر چگونه عمل می كند؟

پرتو لیزر به دیواره سیاهرگهای گشاد شده تابیده موجب جمع شدن دیواره های سیاهرگ رویهم میشود.

آیا بسته شدن سیاهرگها مشكل ساز نخواهد بود؟

خیر،بعد از درمان خون بجای این سیاهرگها از طریق سیاهرگهای سطحی و دیگر سیاهرگهای عمقی پا جریان می یابد.

آیا روش لیزر ایمن می باشدو عارضه عمده ای دارد؟

خیر،بطور ساده لیزر یك اشعه بسیار متمركز از جنس نور معمولی است و در پزشكی همواره به نحوی استفاده می شود كه بافتهای اطراف آن تحت تاثیر واقع نشود.


كارایی و ایمنی لیزر طی سالهای متمادی در بخشهای مختلف از چشم پزشكی تا پوست به اثبات رسیده است.