سنجش تراكم استخوان (Bone Densitometrey)

سنجش تراكم استخوان (Bone Densitometrey)

استخوان در این مركز بوسیله سیستم تصویربرداری دیجیتال Discovery DXA Systems محصول شركت Hologic آمریكا انجام می شود. این سیستم قدرتمندترین تكنولوژی سنجش تراكم استخوان ارائه شده توسط این شركت به منظور تصویر برداری و تشخیص پوكی استخوان در مراحل اولیه بیماری است.
معماری این سیستم سبب كاهش زمان تصویر برداری و تصاویر با رزولوشن بالاتر می شود. نرم افزارهای گرافیكی جدید این سیستم سبب بهبود كیفیت تصاویر حاصل شده و آسانی كاربری سیستم آن را برای تمامی كاربران به منظور هر نوع استفاده برای سنجش تراكم استخوان ایده آل می سازد. باریكه های مدادی بهینه ای كالیمه شده این سیستم سبب كاهش دوز بیمار به پایین ترین حد ممكن می شود.

پرسش و پاسخ