سنجش تراكم استخوان (Bone Densitometrey)

سنجش تراكم استخوان (Bone Densitometrey)

سنجش تراكم استخوان در این مركز بوسیله سیستم تصویربرداری دیجیتال SIGMA C محصول شركت GMI ایتالیا انجام می شود. SIGMA جدیدترین DXA مولتی دتكتور ارائه شده توسط این شركت به منظور استفاده در سنجش تراكم استخوان می باشد.


 


 


معماری 5 كاناله این سیستم سبب كاهش زمان تصویر برداری و تصاویر با رزولوشن بالاتر می شود. نرم افزارهای گرافیكی جدید این سیستم سبب بهبود كیفیت تصاویر حاصل شده و آسانی كاربری سیستم آن را برای تمامی كاربران به منظور هر نوع استفاده برای سنجش تراكم استخوان ایده آل می سازد. باریكه های مدادی بهینه ای كالیمه شده این سیستم سبب كاهش دوز بیمار به پایین ترین حد ممكن می شود. 


 


پرسش و پاسخ