پرسش های متداول

چه آمادگیهایی جهت انجام ام ار ای باتزریق لازم می باشد ؟

آمادگی لازم جهت انجام سی تی اسکن قلب (عروق کرونر) چه می باشد؟

آمادگیهای لازم جهت انجام MRCP چه می باشد؟

آمادگیهایی لازم جهت انجام سونوگرافی چه می باشد؟

ا

آمادگیهای لازم جهت انجام نمونه برداری (بیوپسی) چه می باشد؟

در صورت بروز حساسیت نسبت به ماده حاجب چه تمهیداتی لازم می باشد؟

جهت انجام تصویربرداری با بیهوشی چه آمادگیهایی لازم می باشد؟

آمادگیهای لازم جهت انجام نمونه دبرداری از جفت جنین (CVS) و آمنیوسنتز چه می باشد؟


آمادگیهای لازم جهت انجام اسکن هسته ای قلب چه می باشد ؟

جهت انجام اقدامات اینترونشن که نیازبه بیهو شی دارد؟


چه آمادگیهایی جهت انجام سی تی اسکن با تزریق لازم می باشد ؟

روز آزمایش : در آن روز لطفاً از 4 ساعت قبل از وقت CT  اسكن غذای جامد نخورید . همچنین می توانید مایعات سبك مثل قهوه ، چای ، آبگوشت ، سوپ ساده یا آب میوه در طول این زمان در حد معقول و معمول مصرف كنید. مصرف غذای جامد كم و جزئی در راستای جلوگیری از داشتن معده سنگین یك اقدام احتیاطی ساده قبل از هر روش پزشكی می باشد.

در بخش CT اسكن : برنامه ریزی كنید كه حداقل 15 دقیقه قبل از وقت آزمون به آنجا بروید. این كار زمان لازم را برای انجام كارهای دفتری مربوط به آزمون در اختیار شما قرار مبدهد. از شما خواسته می شود كه پرسشنامه مربوط به خلاصه پرونده پزشكی خود را راجع به داروها و حساسیت و اطلاعات مربوط به بیمه خود را پركنید.

آیا CT اسكن مضر و خطرناك است؟

زمون به خودی خود كاملاً بی درد است از شما می خواهند كه در طول آزمون آرام روی تخت C T  اسكن دراز بكشید. بسته به نوع مطالعه شما ممكن است مورد تزریق قرار بگیرید یا از شما می خواهند كه مایعی بنوشید كه به آن ماده كنتراست می گویند. این قسمت از مراحل ممكن است سخت باشد. تعداد زیادی از عوامل كنتراست شامل ید است كه منجر به یك وانش حساسیتی در بعضی افراد می شود. بیمار اگر از قبل سابقه واكنشهای حساسیتی به ید یا عامل كنتراست دارد یا هرگونه حساسیتی كه دارد باید به پرستار یا تكنولوژیست بگوید.

میزان خطر رادیولوژی تا چه حد است؟

در آزمایش‌های رادیولوژی تشخیصی كه از اشعه ایكس استفاده می‌شود، میزان خطر براساس نوع آزمون در نظر گرفته شده متفاوت خواهد بود. در بسیاری از آزمون‌های پیشرفته مانند آنژیوگرافی برای باز كردن انسداد و گرفتگی عروق خونی و یا به جریان انداختن غیرمستقیم خون در عروق بدن از تشعشع بسیار زیادی استفاده می‌شود.

مضرات اشعه ایكس چیست؟

اگرچه اشعه ایكس و قرار گرفتن در معرض آن می‌تواند خطرناك باشد، اما آزمایش‌های تصویربرداری با این اشعه بیشتر به گونه‌ای انجام می‌شوند كه نتایج مورد نیاز با حداقل مقدار اشعه فراهم خواهد شد. تصمیم‌گیری برای انجام تصویربرداری با اشعه ایكس براساس نتایج انجام آزمایش و بررسی خطرات بالقوه ناشی از این پرتوها انجام می‌شود.

آیا پزشكی هسته ای بهتر از رادیو درمانی است؟

تصویربردارى به طریق هسته اى و تزریق و خوردن داروهاى هسته اى به هیچ وجه براى بدن مضر نیست. مواد رادیواكتیوى كه در پزشكیهسته اى مورد استفاده قرار مى گیرند نیمه عمر خیلى كوتاهى دارند و خیلى زود از بین مى روند. میزان پرتو تابش شده از این مواد پائین تر از اشعه Xمعمول و یا اشعه CT اسكن است و به راحتى از طریق ادرار یا كیسه صفرا حذف و دفع مى شود. در مقایسه رادیو درمانى (Radio Therapy) كه با پزشكى هسته اى متفاوت است، با تابش پرتو هاى مختلف یونیزه مثل آلفا، بتا و گاما و اشعه X تمام سلول ها را تحت تاثیر قرار مى دهد.

لیزر چگونه عمل می كند؟

پرتو لیزر به دیواره سیاهرگهای گشاد شده تابیده موجب جمع شدن دیواره های سیاهرگ رویهم میشود.

آیا بسته شدن سیاهرگها مشكل ساز نخواهد بود؟

خیر،بعد از درمان خون بجای این سیاهرگها از طریق سیاهرگهای سطحی و دیگر سیاهرگهای عمقی پا جریان می یابد.

آیا روش لیزر ایمن می باشدو عارضه عمده ای دارد؟

خیر،بطور ساده لیزر یك اشعه بسیار متمركز از جنس نور معمولی است و در پزشكی همواره به نحوی استفاده می شود كه بافتهای اطراف آن تحت تاثیر واقع نشود.

كارایی و ایمنی لیزر طی سالهای متمادی در بخشهای مختلف از چشم پزشكی تا پوست به اثبات رسیده است.
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com